Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hyreskostnad

Hyran sätts in på Bankgironummer: 5769-0646

Medlemmar: Ni som som har löst medlemskort på 100 kr

Stora salen och kök 960 kr
Lilla salen 300 kr
Kök 450 kr

Icke Medlemmar:
Stora salen och kök 1920 kr
Lilla salen 350 kr
Kök 560 kr

Stora salen + kök / med övernattning skolklass 30 kr/barn
Du kan även hyra porslin, bord, stolar om det är fest i hemmet.
Bord 70 kr, Stol 15 kr, Porslin per kuvert 30 kr. Hyr man allt inventarier så läggs hyran på för bygdegården 960 kr resp. 1920 kr.

Städning:
Lokalen lämnas i det skick den var innan, vid annat ingår städnings kostnad enligt överenskommelse.

Styrelsen 2022