Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Föreningen

Föreningen

Rönnehälls Bygdegårdsförening bildades 1931 och har sedan dess drivits av eldsjälar som avlöst varandra. Till att börja med ägde dessa eldsjälar en del i Bygdegården men numera drivs den helt och hållet som en ideell förening.

För några år sedan drog Helsingborgs Stad in det bidrag man tidigare betalat ut och därför måste nu Bygdegården bära sina egna kostnader. Tack vare den tid och det engagemang föreningens medlemmar lägger ner kan denna samlingspunkt för bygden leva kvar.