Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Rönnängs Bygdegård byggdes år 1945 av en stor skara ideellt arbetande Rönnängsbor. Invigningen förrättades av landshövding Malte Jacobsson den 3 november 1945 under pompa och ståt. rtal renoveringar har utförts på Bygdegården och den är nu i ett mycket gott skick. Lokalen är lämplig för bla bröllop-kallas- koferenser mm. Maliadd.https://bygdegardarna.se/ronnäng

Lite mer översikt

Liten översikt

Bygdegårdar i Västra distriktet

Västras bygdegårdar