Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Bygdegårdens historia och omgivningen

Föreningen

Remmene Bygdegård som invigdes 1961.
Remmene-Tarsled Bygdegårdsförening bildades 1958 och fick för en krona överta Remmene Folkskola, som blivit nedlagd.
Andelar tecknades i Remmene och Tarsled socknar och det är fortfarande en andelsförening där de flesta invånarna är medlemmar.
Renovering genomfördes 1958-1961 med mycket ideellt arbete. Scenen byggdes ut med källarutrymme under.
Ny renovering invändigt gjordes 1984. Nästa större ombyggnad blev 1994 då lokalen handikappanpassades och stora entrén byggdes om.
Hösten 2014 stod renoveringen klar av den gamla vaktmästarbostaden till förskolan Knattebo, som drivs av Svenska Kyrkan.
HJÄRTSTARTARE finns i Bygdegården.

Bygden

Herrljungabygden är ett urgammalt kulturlandskap med stolta traditioner. Kommunen har nämnts i diskussionen runt “Svea rikes vagga” och Eriksberg i öster är en av vårt lands äldsta och märkligaste socknar där Erik den heliges ätt har sina rötter. Författaren Jan Guillou hjälper till att sätta kommunen på kartan med sin populärhistoriska trilogi om tempelriddaren Arn Magnusson och hans öden och äventyr i det medeltida Västergötland.
Nuvarande Herrljunga kommun bildades 1974, ligger i Västra Götalands län och har drygt 9 000 invånare. Hälften av befolkningen bor i tätorterna Herrljunga, Ljung, Annelund och Fåglavik.
Det finns mycket att upptäcka i Herrljunga, knutpunkten i mitt i Västergötland där bilvägar, järnvägar och cykelvägar möts. Utflykter till fots och på cykel, bad och fiske finns det goda möjligheter till i Herrljungas mångskiftande natur med odlingslandskap, ljunghedar, bokskogar och skogsmarker. Kommunen är rik på historiskt intressanta fornlämningar. Alldeles nära Remmene Bygdegård finns Nycklabacken, ett av Västergötlands största och vackraste gravfält med ett 90-tal gravsättningar från senare delen av järnåldern. Gravfältet, högt beläget i trakten, är en fantasieggande plats.
Herrljungas kulturpärla är utan jämförelse Haraberget, Denna hembygdspark vid stranden av Nossan består av ett 15-tal byggnader i vacker natur samt två muséer. Under sommaren arrangeras varje helg aktiviteter med skiftande tema. Ta gärna en utflykt och upptäck bygdens historia, koppla av och ta del av hembakat fika!

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se