Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Intro image

Välkommen!

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2018 var 1427 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet. Östra Frölunda Bygdegårdsförening är en ideell förening där alla som bor i Östra Frölunda automatiskt är medlemmar. Vår ambition är att erbjuda medlemmar och övriga en välskött och attraktiv bygdegård och på så sätt hjälpa till att hålla landsbygden tilldragande och levande. Vi vill att Medborgarhuset skall vara den naturliga samlingsplatsen för bygden och erbjuder fräscha och ändamålsenliga lokaler. Östra Frölunda Bygdegårdsförening är en ideell förening där alla som bor i Östra Frölunda automatiskt är medlemmar. Vår ambition är att erbjuda medlemmar och övriga en välskött och attraktiv bygdegård och på så sätt hjälpa till att hålla landsbygden tilldragande och levande. Vi vill att Medborgarhuset skall vara den naturliga samlingsplatsen för bygden och erbjuder fräscha och ändamålsenliga lokaler. I Östra Frölunda är de lokalt vanligaste sysselsättningarna anknutna till jord- och skogsbruk, men där finns också en betydande småindustri. Orten erbjuder en mycket god miljö för att växa upp och leva i och därför finns det många som trots brist på lokala arbetsplatser bor där och pendlar till arbete på andra orter. I Östra Frölunda finns en kyrka byggd av granit, invigd 1826. Vid en renovering på 1930-talet dekorerades taket av Einar Forseth, som annars är mest känd för att ha gjort förlagan till mosaiken av Mälargudinnan i Gyllene salen i Stockholms stadshus.