Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Historik

Vid ett konstituerande möte på Gåvan den 6 juni 1943 valdes den första styrelsen för Österfärnebo bygdegårdsförening: Olov Berglin, Berrek, ordförande, Sven Sundin, Backan, John Olsson, Västerbor, Per Larsson, Laggarbo och Viktor Larsson, Ulvkisbo.

Första lånet är underskrivet den 20 september 1943 och uppgick till 10 000 kronor. Mark inköptes från Elin och Axel Andersson i Österänge för 1 108 kr och från Lars Erik och Brita Larsson i Rasbo för 1 419 kr. Bygdegården blev färdig nyåret 1944 till en kostnad av 23 000 kronor. Första året var det 48 uthyrningar.

De första boende vaktmästarna var Gösta och Göta Larsson 1947-54. 1953 valdes Per Larsson i Laggarbo som ordförande. 1954-57 var Åke och Greta Bohm vaktmästare. 1955 insattes en varmluftspanna. 1956 firades tio bröllop i Bygdegården!

1957-68 var Bertil och Tora Andersson vaktmästare. 1958 valdes Yngve Andersson i Balsta (Bardemyr) till ny ordförande. En virkesinsamling till förmån för lokalen företogs 1959, en insamling av spannmål 1964.

1967 blev Gunnar Wedin, Västerbor, ordförande. Samma år redogjorde kassören Göte Fransson enligt protokollen för det ekonomiska läget. Allt pekade klart på att det på senare år blivit omöjligt att få verksamheten att gå ihop enbart med hyrans hjälp. För att hänga med i konkurrensen behövdes en omfattande renovering. På möte den 10 mars 1971 beslöts att sälja Bygdegården.

1972 valdes Viktor Olsson i Skinnarbo till ny ordförande i styrelsen och han påbörjade en insamling. Den inbringade 25 000 kronor och därmed beslutades att inte sälja lokalen utan börja renovera.

En helt ny styrelse tillträdde 1972 med Viktor Olsson, ordförande, Börje Johansson, Västanhede, kssör, Anne-Chatrine Zackrisson, Österbor, sekreterare, Gunnar Wedin, Västerbor och Per Persson, Rasbo. Under planeringen av rustningen förekom täta styrelsemöten. Renoveringen kostnadsberäknades till 27 000 kronor. 1973 grävdes ny brunn, 1974 lades in nytt parkettgolv och ordnades med toaletter och eluppvärmning.

A G Olsson, Mälbo och Viktor Olsson ansvarade som arbetsledare för renoveringen.

Sven Bergström, Prästgården, utsågs till ny styrelseordförande 1979. Det året hyrdes lokalerna ut 115 gånger, 1981 vid 117 olika tillfällen.

1982 gick Österfärnebo bygdegårdsförening in i Bygdegårdarnas Riksförbund.

1985 blev Jan-Ivar Olsson i Skinnarbo ny ordförande och 1985 återupptogs också nyårsrevyerna, som gav extra tillskott i kassan. 1989 rustades Lilla salen.

1991 valdes Magnus Johnson, Västerbor, till ordförande, tre år senare, 1994, fick bygdegårdsföreningen sin första kvinnliga ordförande i Kristina Hedin, Österbor. 1998 valdes Magnus Johnson igen och är fortfarande ordförande år 2012.

Efter många års bidragsansökningar till en välbehövlig rustning fick vi den 26 maj 1998 meddelande att Boverket beviljat stöd till projektet med 600 000 kronor. Kostnaden för hela upprustningen beräknades till 1 333 000 kr, förutom Boverkets stöd 300 000 från området (Österfärnebo inom Sandvikens kommun), övrigt eget arbete och privata medel.

Rustningen påbörjades 1998 och pågick under hela 1999 med invigning i januari 2000. Vi började med att lägga om yttertak, bygga nytt verandatak och ta bort balkongen. Nytt värmesystem med pelletspanna installerades. Hela övervåningen, den gamla vaktmästarbostaden, gjordes om till lilla sal med kök och toalett. Helt nytt kök byggdes på nedre plan – med varmluftsugn och ett diskrum med stor diskmaskin. Vidare: Nya toaletter med handikapptoalett och en extra ingång för rullstolsbundna, helt ny eldragning, väv på väggar och tak som nymålades. Övrig utrustning har inköpts: Högtalaranläggning, musikanläggning, storbildsvideo, ny overhead med duk samt nya stolar och möblemang. Mycket gjordes med ideellt arbete under Gunnar Lindfors och Magnus Johnsons arbetsledning.