Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Föreningen

En Bygdegård är ju inte bara ett hus. Det är ju människorna som engagerar sig. Dessa människor gör det möjligt för oss att behålla bygdegården

Vill du bli Medlem?
Som medlem så stödjer du föreningen, och du får också ett lite lägre pris vid hyra av lokalen.
Medlemsavgift för år 2024 är 150Kr/ person eller 200Kr/familj
Bg 5747-4785 eller Swish: 123 469 99 06
(glöm inte ange era namn och adress, maila oss på kassor@orsbygdegard.se om du har flera frågor)
Skicka gärna med er Mail adress så vi kan skicka ut information till er när vi planerar nya aktiviteter.

Ordförande

Lars-Gunnar Larsson

Hemsida / Kassör

Krister Uddén

070-756 36 93

kassor@orsbygdegard.se