Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Om bygdegården

Välkommen till Odensala Bygdegårdsförening, en förening med en rik historia och ett starkt engagemang.

Sedan vår grundning 1934 har vi varit en stolt pelare i Odensala, med en tradition av att föra samman människor och skapa minnen.

Vår ursprungliga bygdegård, som invigdes 1938, var resultatet av två års hårt arbete och engagemang från våra medlemmar.
Denna byggnad tjänade som ett centrum för samhället i många år.

År 2015 tog vi ett stort steg framåt och invigde vår nybyggda bygdegård, strategiskt belägen vid Odensala skola.
Denna moderna Bygdegård fortsätter att vara en samlingsplats för alla i Odensala, där vi firar vår gemenskap, vår historia och vår framtid.

Vi inbjuder dig att bli en del av vår historia och vår framtid här på Odensala Bygdegårdsförening.

Välkommen till vår gemenskap!