Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Kallelse till årsmöte 2024

Kallelse till Årsmöte

Söndag 17 mars kl 13.00

Plats: Norrby bygdegård

Ärenden:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, föredragningslistan bifogas. Eventuella motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.

Vi tackar för ert stöd och vill gärna se er som medlemmar. Årsavgiften är 100 kr/person och 150 kr/familj.
Bankgiro 236-0923 eller swish 123 557 24 25.
Ange namn, födelseår, adress och eventuell mailadress.

Välkomna!