Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Muskö bygdegård

Muskö bygdegård

Föreningen Muskö Bygdegård ekonomiska förening.

I början av 1940 talet blev behovet av ändamålsenliga samlingslokaler akut.
Några initiativrika personer startade en bygdegårds-fond. Man anordnade fester och tillställningar där överskottet gick till fonden.
Syföreningen Fliten spelade en mycket aktiv roll som genom auktioner på egenhändigt tillverkade hemslöjdsalster kunde bidraga med en stor summa pengar. Muskö Kommun bidrog med 3.500 kr.
Med bygdegårds-fonden som grund bildades den 23 juli 1943 Föreningen Muskö Hembygdsgård u.p.a. som var en ekonomisk förening. För en ekonomisk förening fanns då lagstiftning från 1911, som stadgade bland annat att de måste vara minst 5 medlemmar och att medlemmarna skulle betala en insats, som bestämdes i stadgarna och att stadgarna skulle registreras hos Länsstyrelsen.

Föreningen fungerade som en ideell förening.
Sixten Malmborg skänkte tomten och 1.000 kr.
Den första styrelsen bestod av Sixten Malmborg, Erik Berggren, Helge Ljungberg, Åke Olsson, samt Gösta Lönnberg. Föreningen beviljades ett lån på 50.000 kr av Statens nämnd för samlingslokaler.

Med bygdegårdsfondens donationen av tomten, lån samt ideellt arbete av många Musköbor skapades Hembygdsgården, som invigdes den 30 september 1945.
Det första årsmötet hölls den 13 oktober 1951.

Text: Gunnar Sundberg