Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse och kommittéer

Styrelsen sammanträder med jämna mellanrum då frågor gällande bygdegården och olika aktiviteter ventileras. Har Du idéer eller synpunkter är Du välkommen att kontakta någon av dessa. Här hittar du vilka som ingår i styrelsen och olika kommittéer.

Styrelsen:

Ordförande
Joakim Edgren
Mobil: 0739- 826335

Kassör
Annika Bragd
mobil: 0709-984037

Sekreterare
Ylva Cederberg Breman
Mobil: 070-3691025

Ledamöter
Andreas Bengtsson
Mobil 0738-534571

Elin Täng
Mobil: 070-3353985

————————————————————————————-

Kommittéer

Festkommitté:
Annika Bragd, Karin Holgersson, Elin Täng, Johanna Edlund

————————————————————————————-