Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historia

Föreningen bildades i början av 1920-talet.
Byggnaden är ursprungligen Nordsvedjans skola som då flyttades till sin nuvarande plats och fick ny användning.
Tomten arrenderades inledningsvis från grannfastigheten och blev senare friköpt……

I början av 1970-talet moderniserades bygdegården genom om och tillbyggnad till det utseende den har idag…….