Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Kallelse årsmöte 2023

Välkommen på årsmötet för 2023

Söndagen den 26e mars 2023, i Lunnebergs bygdegård kl.13:00

Dagordning enligt följande:

 1. Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justerare samt två rösträknare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Godkännande av kallelse
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltnings-berättelse samt fastställande av balansräkning
 8. Revisorernas granskning
 9. Frågan om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden
 10. Förslag från styrelsen-arvoden
 11. Val av styrelse a) Ordförande b)Sekreterare c)Kassör d)Revisorer e)Uthyrare
 12. Övriga frågor a)Hyror b)Städdag c)Festkommitté d)Övrigt
 13. Avslutning
Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se