Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Lundsbrunns bygdegård - en fantastisk byggnad mer stora möjligheter

Lundsbrunns bygdegård – en fantastisk byggnad mer stora möjligheter

Bygdegården är byggd 1854, då som allmänna lasarettet för mindre bemedlade människor som behövde vård och önskade dricka brunn vid Badanstalten i Lundsbrunn, sedemera Lundsbrunns kurort. Samhällsföreningen i Lundsbrunn äger och driver numera bygdegården som har blivit en viktig mötesplats och används mycket ofta för barn- och ungdomsarrangemang, bröllopsfester, födelsedagar m.m. Bygdegården hyrs ut till både medlemmar som till andra som vill ordna något arrangemang där vår bygdegård kan vara den bästa platsen för tillfället. Både företag och studieförbund använder flitigt vår bygdegård för studiecirklar, yoga, biovisningar och andra former av möten. Föreningen har Miljökvitto 1.

Bygdegården har en mängd anpassade lokaler för fester, studiecirklar, arbets- och styrelsemöten. Merparten av bygdegårdens lokaler är även tillgänglighetsanpassade och fungerar även mycket bra för barn- och ungdomsverksamhet.