Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

BYADAG i Lundsbrunn 26 mars

Under lördagen den 26 mars, 2022 sker vår första spännande Byadag i Lundsbrunn! Stora delar av byn har öppet hus där bybor kan vandra runt bland olika företag och föreningar. Det sker även något seminarie på förmiddagen och på eftermiddagen blir det en spännande paneldialog. Vi utlovar en härlig Byadag!

Program Byadagen

Kl.10:00-12:00
Upplevelsevandring till företag.
Här får bybor titta in i olika verksamheter och prata med representanter för företagen.
(Se separat program för öppettider och evenemang under dagen)

Kl.10.00-13:30 Speakers Corner i Bygdegården
I Lundsbrunns bygdegård håller flera företag och Lundsbrunns samhällsförening öppet hus.
Mikael Lundgren, processledare för projekt Hållbar platsutveckling Lundsbrunn berättar om projektets syfte och insatser.
Bybor kan då även lämna synpunkter om hur de ser på Lundsbrunn och hur vi gör Lundsbrunn ännu mer trevlig att bo och leva i.

Kl.11:00-12:00 håller Po Tidholm, journalist och författare, ett seminarie i bygdegården om
landsbygdens utmaningar i relation till städernas utveckling.
Vilka utmaningar har landsbygden i framtiden?

Kl.12:00-14:00
Möjlighet att fritt pröva olika aktiviteter som padel, gym, golf och discgolf.
(se separat program för mer info)

Kl.15:00-17:00
Bydagen avslutas i Brunnssalongen med panelsamtal och en sammanfattning av vad som framkommit under dagen. Panelsamtal där moderator Po Tidholm pratar med ett antal bybor om deras syn på livet i Lundsbrunn.

Kl. 19.00- Sent
After Byadag,
Trubadur och middag på Lundsbrunns Resort & Spa
Boka gärna bord i förväg för att få garanterad plats. Boka på www.lundsbrunn.se