Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Ordförande
Karin Nyström
Mobil: 072 – 553 37 22
Mail: karin.gotland@gmail.com

Vice ordförande
Tomas Andersson
Mobil: 070 – 848 36 82
Mail: skinnarvebygg@telia.com

Kassör:
Johan Eskelund
Mobil: 073 – 023 00 91
Mail: eskelund.johan@gmail.com

Sekreterare:
Barbro Johansson
Telefon: 0498 – 48 36 57
Mobil: 070 – 766 36 57
Mail: johanssonbarbro@outlook.com

Övriga ledamöter:

Eva Johansson
Mobil: 070 – 854 88 10
Mail: eva.elisa@telia.com

Birgitta Karlsson
Mobil: 076 – 946 27 67
Mail: levide8@icloud.com

Mikael Ahnfeldt
Mob: 070 – 575 73 23
Mail: mikaelahnfeldt@gmail.com