Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse

Styrelse 2022

Linnea Andersson, ordförande och uthyrare 070-8480554

Kurt Andersson. vice ordförande

Björn Skoglund, sekreterare

Catharina Andersson

Jessica Warnander

Regina Salenfors Andersson

Anncharlotte Andersson

Peter Ferm

Valberedning

Susanne Mulder, sammankallande

Styrelsen

Revisor

Sara Andersson,

Manuela Andersson

Leif Rönnberg, ersättare

Dansgruppansvarig

Susanne Mulder

Regina Salenfors-Andersson

Solveig Antmar

StorbildsTV ansvarig

Anders Olsson

Alma Mulder

Andreas Johansson

Leif Rönnberg