Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse

Styrelse 2024

Kurt Andersson. Ordförande

Peter Ferm. Vice ordförand

Solveig Antmar-Johansson. Kassör

Emmelie Flodin. Sekreterare

Regina Salenfors Andersson.

Catharina Andersson.

Jessica Warnander.

Valberedning

Susanne Mulder, sammankallande

Revisor

Sara Andersson,

Manuela Andersson

Leif Rönnberg, ersättare

Dansgruppansvarig

Regina Salenfors-Andersson

Solveig Antmar