Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Lite om bygdegårdens historia...

Lite om bygdegårdens historia…

Kville Bygdegård uppfördes 1935 och från början var det en byggnad i ett plan i storleken 10 x 20 m. Källarplanet blev dock inte klart från början, men 1939 iordningställdes kök och servering där. Under åren har dock byggnaden utökats i samband med om- och tillbyggnader.

1954 gjordes den första större moderniseringen då man försåg lokalen med trefasström och vattentoaletter. Verksamheten var bra och såväl biografverksamheten som söndagsdanserna drog mycket folk.
Det kom dock tuffare tider, publiken sviktade och i början av 1960-talet upphörde både biograf och dans. Även om det var en del uthyrning fick man problem med ekonomin. I mitten av 1960-talet ställde kommunen upp med ett driftsbidrag och den hårt nedslitna lokalen kunde så smått börja rustas upp.

1974 beviljades man som en av de första bygdegårdar i landet ett s.k. upprustningsbidrag från dåvarande Samlingslokalsdelegationen och tillsammans med ett kommunalt bidrag kunde man bygga till entré- och sanitäravdelningen och i övrigt rusta upp hela lokalen. Lokalen blev härigenom mycket attraktivare och såväl de egna danserna som uthyrningarna fick ett uppsving och redan i början av 1980-talet började man prata om tillbyggnad igen.

Även om det vid ett par tillfällen tagits fram ritningar och gjorts bidragsansökningar osv, så skulle det dröja till 1992 innan alla bitarna fallit på plats och den största om- och tillbyggnaden sedan starten kunde påbörjas. Projektet som bl a omfattade tillbyggnad av en ny serveringslokal med kök i samma plan som stora samlingssalen och duschar och omklädningsrum i källarplanet var kostnadsberäknat till 2,4 miljoner. Boverket hade beviljat halva kostnaden i bidrag, kommunen ställde upp med 720 tkr och från Thordénstiftelsen hade erhållits 30 tkr. Därtill ett mycket stort antal frivilliga arbetstimmar där hela bygden var engagerad.

Återinvigningen av bygdegården ägde rum på pingstafton den 29 maj 1993 och förrättades av ordföranden i Bygdegårdarnas Riksförbund Elving Andersson, Uddevalla. I samband med denna ombyggnad var det planerat att i källarplanet på den gamla delen iordningställa lokaler för daghemsverksamhet men av olika anledningar blev detta ej av denna gången.

Daghemsplanerna fanns dock kvar och 1995 bildades ett föräldrakooperativ och lokalerna iordningställdes och verksamheten kunde börja i februari 1996 och varade i 8 år.