Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bygdegårdsföreningen 2020

Det här är namnen på alla de som är med i olika kommittéer och som tillsammans utgår Kubbe-Norrflärke Bygdegårdsförening


Styrelsen

Roger Nyström, Kerstin Edholm, Monica Sandström, John Zackrisson, Annetthe Mårtensson, Mikael Näslund, Lena Edholm, Ann-Catrin Zackrisson, Mikael Bergqvist och Therese Eidenmark


Revisorer

Sven Sandström, Conny Boström och Torbjörn Fahlberg (suppleant)


Kanotkommittén

Björn Mårtensson (sammankallande), Ronnie Byström, Fredrik Andersson, Tomas Svensson, Torbjörn Fahlberg och Daniel Olofsson


Intressekommittén

Jessica Söderkvist (sammankallande), Emma Olsson Hamberg, Maria Byström, Anna-Karin Söderlind, Anna Widmark och Carolin Sundin Wattman


Pubkommittén

Martin Persson, Kevin Molinder, Anna&Roger Berglund, Tobias Mårtensson, Marina Eriksson, Alexander Sundin, Simon Nyström, Frida Kolbäck och Mattias Sandström


Utvecklingsgrupp för fastigheten

Stefan Jonsson, Ylva Johansson, Christine Persson, Bo Kristofersson och Gun-Britt Hägglund


Uthyrningsansvarig

Nelly Pettersson


Valberedningen

Sara Arnmark, Tomas Isaksson och Lars Sandström