Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Krogsereds sägenrunda

Krogsereds sägenrunda

Sägner i Krogsered oktober 2019

Tekniska nämnden, Falkenbergs kommun, beviljade 2018 ansökan om sägenrunda i Krogsered. Ett delmål är invigning av sägenrundan den 5 oktober 2019 , men arbetet kommer egentligen aldrig att avslutas.

Drakstenen i Skårås. Foto: Daniel Ivarsson

 

En stående punkt på dagordningen under arbetets gång har varit drakstenen i Skårås, som vi tillgängliggjort. Många har hjälpts åt i detta arbete vilket har gett ett väldigt lyckat resultat.
Sven-Olof i Skårås, Benny Schough, Sune Johnsson och KS Anläggning och mark har varit involverade i arbetet från början och som kronan på verket byggdes trappan ner till draken under Daniels Byggs ledning!

Sune Johnsson, som har gjort fina träskyltar, tolv till antalet, utplacerade runt om i socknen. Vilka fina hantverkare och engagerade invånare vi har i Krogsered, helt fantastiskt!

Arbetet kommer egentligen aldrig att bli klart för vi hoppas att fler sägner eller förunderligheter kan tillföras efter hand. Har du själv upplevt något oförklarligt i socknen, sett och hört om väsen som vättar, troll och näcken, är du välkommen att kontakta undertecknad!

Krogsered oktober 2019
Sara Ljungström, ljungstrom.sjoholmen@gmail.com