Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

 

 

Margareta Larsson Ordförande 073-2221443
Inger Åsberg Sekreterare 070-3570064
Mari-Ann Cidh Kassör 070-7332715 0173-61050
Göran Sjöblom Vice Ordförande 070-6730981
Kaj Eriksson Ledamot 070-2526870
Sara Stoor Ledamot 073-0978323
Vivi Andersson Suppleant 073-0804047
Amanda Moberg Suppleant 073-7415125
Suppleant