Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om Karbenning

Om Karbenning

Välkommen till samhället Karbenning i Bergslagen! Karbenning eller Karbennings stationssamhälle är en småort i Karbennings socken, Norbergs kommun och Västmanland. Denna by har ett rikt föreningsliv, flera rekreationsmöjligheter, eget daghem, en tågstation, flera små företag och ett sågverk med hyvleri Karl Hedin AB.

Namnet

Namnets efterled -benning är ett typiskt bergslagsnamn som bara återfinns på arton platser runtom norra Västmanland och södra Dalarna. Det härleder från ett tyskt ord, Böning, som använts som namn för den plats där järnmalmen har lagts innan den skulle smältas i hyttan. Kar- härleder från Katarina eller Karin (Karinaeböning, 1461), och namnet tolkas därför ungefär som Karins hytta.

Historik

Den första masugnen i Europa byggdes under 1100-talet i Lapphyttan, strax utanför Karbenning. Hyttan fanns kvar till sent 1300-tal, och orten har sedan dess varit präglad av järnhanteringen med många hyttor och relationer till det närliggande Högfors bruk.

Flygfoto över Karbennings stationssamhälle.

Samhället växte upp kring en station på stambanan Örebro–Krylbo, som stod klar år 1900. Efter en period utan tågförbindelser stannar tågen återigen vid stationen sedan 1994.

Karbenning blev omtalat 1987 på grund av protester mot Televerkets beslut att ta bort ortens enda telefonkiosk. Protesterna resulterade i att telefonkiosken blev kvar under ytterligare ett antal år. Efter protesterna målades telefonkiosken blågul.