Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hitta hit

Kälvene-Näs bygdegård ligger 15 km sydost om Falköping. Från väg 47 sväng av mot Näs kyrka. Efter ca 400 meter, sväng in höger mot Kvättak och sväng direkt vänster in på gårdsplanen.