Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Program Holms Hembygdsförening 2024

Söndagen den 12 maj kl. 13,30
Samling vid Skolan för en trevlig tipspromenad i Varan.
Medtag kaffekorg
Söndag 7 juli kl. 13:30-16:00.
Bygdens dag vid Holms Bygdegård.
Program.
Utställningar, Hagarnas mejeri.Kalendebolets musteri.
Musikunderhållning av Anders & Sylve
Lotterier, Kaffeservering.
Medarrangör
Holms Bygdegårdsförening.
Söndag 15 sep kl. 13:00
Samling vid Holms Bygdegård kl. 13,00
Torpvandring med traktor och vagn till Nannarp /Könarp
med besök i Stenbrottet.
Ta med egen fika