Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historia

Helleviks skola byggdes omkring 1900 (kanske något år efter förra sekelskiftet). Samtidigt byggdes Roppe skola som en spegelvänd kopia. Denna byggnad förstördes i en brand 1967. Dessa båda skolor var småskolor, dvs för barn under första och andra läsåret. Helleviks skola hade sitt upptagningsområde i den västra delen av Förlanda socken (Axtorps och Rågs rotelag) och Roppe skola den östra delen. Den allmänt kända stränga småskollärarinnan Ida Karlsson tjänstgjorde från starten ända fram till 1939. Under några år fram till 1945 stod skolan oanvänd. Detta år ändrades skolformen i Förlanda till s k B2-form. Klasserna 1-2 förlades till Roppe skola, 3-4 till Helleviks skola och 5-7 till Kyrkskolan.
Anna Oleträ (f Andersson) tjänstgjorde som lärare i Hellevik 1945-54. Interiört utrustades då skolan med bl a två spisar och lärarinnebostaden utrustades för skolköksundervisning. Exteriört kom byggnaden att stå oförändrad ända fram till 1963.
1954 ändrades återigen skolformen i socknen och Roppe skola lades ned. Hellevik kom nu att åter bli småskola och byggnaden moderniserades med bl a vatten och avlopp. Samma år byggdes lärarinnebostaden – villan närmast skolan. Anny Ahlquist, tidigare Roppe skola, tjänstgjorde som lärarinna fram till och med vårterminen 1967, då den sista skolan i Förlanda stängdes.
Skärtorsdagen 1963 eldhärjades Kyrkskolan och brann ned till grunden. Genom snabba beslut på senvåren detta år kom tillbyggnaden av Helleviks skola att stå färdig till skolstarten på hösten samma år och lokalen utnyttjades under Harald Wingbros sista verksamhetsår i församlingen som folkskola.
I socknen fanns tidigare ingen gemensam lokal och från 1964 kom Helleviks skola att övergå i benämningen Helleviks Samlingslokal. Interiöra justeringar har gjorts i omgångar och lokalerna har under åren flitigt utnyttjats till allehanda verksamhet.
Text Arne Ahlquist

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se