Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Bygdegården i Hedekas Sörbygden

Bygdegården i Hedekas Sörbygden

”Bygdegården är den naturliga mötesplatsen i närmiljön. Bygdegården, som kan heta bygdegård, bystuga, medborgarhus eller något annat,  är en allmän samlingslokal, öppen för alla – för barn, ungdomar, vuxna, för familjer, föreningar, företag och alla andra, förutsatt att värderingsgrunden är demokratisk.

Som mötesplats är bygdegården en groningsgrund för demokratin. Vi människor behöver möta varandra och få tillfälle att talas vid, för att kunna forma förslag och fatta beslut om vår nutid och framtid. Därför behöver vi också rum, där vi kan mötas, samtala och skapa. Därför behöver vi allmänna samlingslokaler – bygdegårdar – som ger oss friheten att ta initiativ och som ger närmiljön liv och innehåll.”
 Bygdegårdarnas Riksförbund

Hedekas Bygdegården hyrs ut för möten och evenemang. 
Bygdegården kan du hyra för privat fest, bröllop, dop, barnkalas, minnesstunder, kursverksamheter och styrelsemöten med mera. 

Hedekas Bygdegård förvaltas av den ideella Sörbygdens Samhällsföreningen.

För mer information kika på vår hemsida Sorbygden.se