Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historia

 Bygdegårdsföreningen bildades den 1 augusti 1944 på initiativ av Ninian Nylander, Glumslöv. Föreningens uppgift var att inköpa en lämplig lokal som kunde användas som bygdegård. Man hade via tecknade andelar om 100 kronor/st fått löfte om 25 100 kr eller ca 50% av vad som begärdes för en av lokalerna.

1947 köpte föreningen Gröna Dal i Vallåkra för 28 000 kr. Det var lokaler som i privat regi använts för fester och offentliga sammankomster sedan 1890-talet. Föreningen rustade upp lokalen med bl.a. ett studierum samt bytte köksinredning. Lokalen invigdes som bygdegård den 3 mars 1948.

Föreningen hade en del andra planer för byggnaden, men den 17 februari 1949 brann hela byggnaden ner. En pojke hade tagit sig in i bygdegården för att övernatta och somnat från stearinljuset.

Man beslöt relativt snabbt att man skulle bygga en helt ny bygdegård uppe på platån väster om där den gamla bygdegården legat. Först uppfördes dock ett provisoriskt kök. De brunna toaletterna reparerades samt en del andra arbeten, så att utedansbanan kunde användas under sommarhalvåret. Utedansbanan användes sedan fram till 1960.

För ca 200 000 kronor fick föreningen så den nuvarande byggnaden, som invigdes av riksdagsman Ivar Persson i Skabersjö den 12 december 1950. Genom åren har lokalen underhållits i olika etapper och 1967 byggdes köket till.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se