Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Göttorps bygdegård ligger fint belägen i den småländska skogen, cirka 6 km från Madesjö längs med Hermanstorpsvägen.

Bygdegården startade som dansbana 1918 i regi av Svea
Ungdomsförening. En sammanslagning av flera bönder eller snarare bondsöner.

Festplatsen var mycket populär under 1920-talet men under 30-talet blev det svåra tider. Lokalen togs över av bondeförbundets ungdomsavdelning under en längre tid.

Ungdomsföreningen övergick  1933 till nystartade Göttorps idrottsförening förkortat GIF. Lokalerna samutnyttjades självklart och då dåvarande CUF ville lämna lokalerna 1970 togs de över av GIF.

Av denna anledning firades både lokalens 100 år och Göttorps idrottsförenings 85 år under 2018.