Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hyresavtal

Vid uthyrning av Gestads Bygdegård eller del därav har följande avtal slutits:

§ 1. Förhyraren förbinder sig att använda lokalen under tid som överenskommit med uthyraren. Samt i god tid beställa hjälpmedel (extra kostnad tillkommer med 200 kr), som videoprojektor, Overhead m.m. Vi tillhandahåller visst antal anslutningskablar samt Chrome-cast.

§ 2. Förhyraren förbinder sig att ej blockera nödutgångar samt att ej släppa in mer folk än vad lokalen är godkänd för.

§ 3. Förhyraren förbinder sig att väl vårda lokalerna, utrustning och inventarier samt hushålla med förbrukningsmaterial.

§ 4. Förhyraren förbinder sig att anmäla eventuella fel som uppkommit samt anmäla och ersätta eventuella skador till uthyraren.

§ 5. Förhyraren förbinder sig att betala hyran på tid och sätt som överenskommit med uthyraren. Om förhyraren avbeställer inom tiden 14 dagar före hyrestillfället, uttages en avbeställningsavgift på 300 kronor.

§ 6. Nödvändiga nycklar utlämnas och återlämnas enligt överenskommelse med uthyraren.

Förlust av nyckel debiteras med 1000 kronor.

§ 7. I de fall person yngre än 25 år önskar hyra lokal, skall äldre person ansvara för verksamheten och i förekommande fall ordningsvakter tjänstgöra i enlighet med polismyndighetens tillstånd. Kostnaderna för detta bestrids av anordnaren, 2500 kronor skall deponeras i förskott till uthyraren.

OBS! Gäller ej delägare i Bygdegården, CENTERN, IOGT-NTO.

§ 8. Förhyraren svarar för att disponerade lokaler liksom
entré, toaletter är städade och lämnas i samma skick som
vid tillträdet, om ej annat har avtalats med uthyraren.

§ 9. Förhyraren svarar för bord, stolar och eventuella övriga inventarier ställs tillbaka på sina platser, om annat ej avtalats med uthyraren.

§10. Förhyraren svarar för att när lokalen lämnas, skall ljuset släckas, där ni tänt, samt att vattenkran stängs av till diskmaskin. Att samtliga dörrar är låsta och att inget som kan orsaka brand kvarlämnats. Ljudanläggningen är avsedd för tal och får ej kopplas ihop med annan utrustning. Det finns ytterligare en ljudanläggning och videoprojektor som kan hyras mot en avgift på 200 kr, meddela i god tid om ni ämnar vilja använda detta.

OBS! Se till att inga sopor blir kvar i lokalens sopkärl. Allt skall bäras ut.

§11. Lokalerna är larmade, ingång till lokalen kan därför endast ske genom köksingången då larm-på/avstängning är kopplat till detta lås. Tänk därför på att ej låsa denna dörr så länge ni vistas i lokalerna. (Larmet är ett utryckningslarm) Lokalen är även skyddad med rökdetektorer. OBS! Rökdetektorerna kan aldrig frånkopplas.

Om ni tänker lämna lokalen larmad får ej några föremål som kan röra sig, ballonger,
serpentiner eller dylikt vara uppsatta då dessa kan utlösa rörelselarmen i lokalerna.

OBS! RÖKNING EJ TILLÅTEN INOMHUS!

OBS!

Högst 150 personer får vistas samtidigt i lokalen enl.

brandmyndigheten. Vid ev. övernattning i lokalerna skall detta anmälas till räddningstjänsten i förväg.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se