Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Föreningen

STYRELSEN 2023

Ordförande:

Marianne Johansson, e-post: Marianne.hemmor@gmail.com

Kassör:

Aina Hult

Ledamöter:

Allan Schyberg

Sören Johansson

Jonas Johansson

Suppleanter:

Camilla Sundström

Erik Sterner

Sture Dalbom

Henrik Johansson

Jörgen Petersson

Revisorer:

Birgitta Schyberg

Raimo Passi

Revisor suppleant:

Stefan Erlandsson