Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Bygdegården var från början Galvens byskola, skolhuset byggdes mellan 1921 och 1923. Skolverksamheten upphörde 1969. Huset var i kommunen ägo från 1923 fram till 1973. Bygdegårdsföreningen bildades i april 1971.

 

Galvens bygdegårdsförenings styrelse 2019

Ordförande: Elisabeth Källström Olsson

Kassör: Lars Hedlund

Sekreterare: Elina Sundvall

Ledamot: Malin Holmberg och Lilian Eriksson.

Vaktmästare: Tommy Åberg och Tommy Klintborg.

Uthyrningsansvarig: Ulf Olsson