Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöte 2024

 

FÖRENINGSSTÄMMA GALVENS BYGDEGÅRDSFÖRENING

 

Mötet blir den söndagen den 18/2 2024.

 

FÖRENINGSSTÄMMA GALVENS BYGDEGÅRDEFÖRENING

Föredragningslista 2023-02-18 på Galvens bygdegård kl 11:00

 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Val av mötesfunktionärer
 1. Ordförande
 2. Sekreterare
 3. Två protokolljusterare
 • 3 Godkännande av dagordning
 • 4 Godkännande av kallelse
 • 5 Verksamhets -kassaberättelse och förslag till budget
 • 6 Revisionsberättelse
 • 7 Frågan om ansvarsfrihet
 • 8 Beslut om överföring av årets resultat och tillgångar till verksamhetsåret 2024
 • 9 Fastställande av medlemsavgifter för 2024
 • 10 Fastställande av hyror under 2024
 1. Bygdegården
 2. Bagarstugan
 3. Husvagnsparkering
 • 11 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslut om ändring av Galvens bygdegårdsförenings stadgar. Förslag på att sänka antalet suppleanter från fem till tre personer.

 • 12 Val av ordförande för 2024
 • 13 Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
 • 14 Val av revisorer samt suppleanter
 • 15 Val av ansvariga arbetsgrupper
 1. Gåbingon
 2. Engmanskapell
 3. Julotta
 4. Bygg och renovering
 5. Gräsklippning
 6. Badplats
 • 16 Val av bokningsansvarig tillika lokalansvarig och vaktmästare
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Val av ombud till bygdegårdarnas distriktsstämma

                      Dönje bygdegård utanför Bollnäs

 • 19 Verksamhetsplan inför 2024

                      Beslut om nya möbler till lilla salen och renovering av utomhusscenen.

 • 20 Snöröjningen uppdatering
 • 21 Vid stämman väckta frågor
 • 22 Avtackning och Avslut