Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bli medlem


Det går även bra att betala via
Ange namn, namn på barn under 18 år, gärna e-post och mobilnr på talongen/inbetalningen.
Vår e-postadress är: info.fbgf@gmail.com

___________________________________________________________________________________

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)
Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning. GDPR innehåller ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. I Fageråsens bygdegårdsförening har vi medlemsregister som innehåller namn, adress, telefonnummer och e-mail. Uppgifterna används endast inom klubben för att veta vilka som är medlemmar och för att informera om vilka evenemang föreningen anordnar.

Registret uppdateras och rensas varje år efter inbetald årsavgift till föreningen. Om du har skyddad identitet eller av någon annan anledning inte vill finnas med i vårt medlemsregister skall du meddela klubbens kassör Anne Hellstedt Petersson, hellstedt.anne@gmail.com