Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Styrelsen för Börringe Bygdegårdsförening består av nio ordinarie ledamöter och lika många suppleanter.

Ordförande är Rolf Stridsberg

Vice ordförande Nils-Åke Åkesson

Kassör Hans Nilsson

Sekreterare Gunilla Nilsson

Styrelsen sammanträder varannan månad.