Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bli medlem

Som medlem får du information om vad som händer på bygdegården via mail.

Betala 50 kronor per hushåll till konto i Westra Wermlands Sparbank 8431-953078303-4

eller Swisha till 123 014 74 88.

Skriv namn och mailadress

 

Har du fått ny mailadress? meddela oss er nya på bogens.bygdegard@gmail.com