Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Regler för Bygdegårdslotteriet

Regler för Bygdegårdslotteriet

Lotteritillstånd i Gagnefs kommun, 2021-11-10, dnr: KFN/2021:87

Omfattning

1. Lotteriet omfattar 100 lotter, numrerade 1 – 100, lottpris 500 kr.

Total lotterisumma är således 50 000 kr. Insatserna minus vinstandelen tillfaller Bäsna bygdegårdsförening. Lotteriet löper över 12 månader.

Vinstplan

2. Varje månad (11 månader) dras en månadsvinst om 500 kr.

3. Vid slutdragningen, den 12:e månaden, dras följande vinster:

5 vinster om vardera 600 kr
1 vinst om 2 000 kr
1 vinst om 4 000 kr
1 vinst om 10 000 kr

4. Vid slutdragningen utdelas även 16 sidovinster i form av 16 st. trisslotter á 30 kr till lottnummer före och efter vinstnumren.

Om vinst utfaller på lottnummer 1 utdelas sidovinster till lottnummer 100 och 2.
Om vinst utfaller på lottnummer 100 ger sidovinster till lottnummer 99 och 1.

5. Totala vinstsumman är 24 980 kr.

Deltagande

6. Den som köper en lott lämnar telefonnummer och/eller e-postadress och får en bekräftelse med köpt lottnummer.

7. Varje lott deltar vid alla 12 dragningstillfällen.

8. Vid slutdragningen kan ett lottnummer endast vinna en vinst, undantaget sidovinster som utdelas oavsett tidigare vinst.

Månadsdragning

9. Månadsdragningen sker med hjälp av Svenska Spels Jokerdragning den tredje lördagen varje månad med start den 19 mars. Vinstnummer i Bäsna bygdegårdslotteri är lottnummer som överensstämmer med de två sista siffrorna i jokernumret. Jokernummer som avslutas med 00 ger vinst på lottnummer 100.

Månadsdragning sker: 19/3, 16/4, 21/5, 18/6, 16/7, 20/8, 17/9, 15/10, 19/11, 17/12 och 21/1 (2023).

Slutdragning

10. Resultatet av slutdragningen redovisas i Bäsna bygdegård och dragningen sker tillsammans med kontrollant från kommunen.

Utbetalning av vinster, publicering av vinstnummer

11. Vinster utbetalas i första hand via banköverföring, i andra hand kan utbetalning ske kontant.

12. Vinstnummer publiceras på Bäsna bygdegårds hemsida, https://bygdegardarna.se/basnabygdegard/

Minsta antal lotter

13 . Om antalet sålda lotter innan första månadsdragning inte uppgår till 70 lotter har Bäsna bygdegårdsförening rätt att avbryta lotteriet och återbetalar då gjorda insatser.

Osålda lotter

14. Om en månadsdragning ger vinst på en osåld lott tillfallen vinsten bygdegårdsföreningen.

15. Om ett lottnummer som inte är sålt dras vid slutdragningen läggs lotten åt sidan och en ny lott dras.

16. Om ett lottnummer som ger sidovinst inte är sålt går sidovinsten till nästa lottnummer före respektive efter det dragna numret.

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se