Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hyresavtal

Hyresgästen förpliktigar sig att vårda och aktsamt hantera lokalerna och dess inventarier samt låta fackmannamässigt avhjälpa eller ersätta skador som uppkommer under förhyrningen, oavsett om hen direkt eller indirekt är vållande. Hyresgästen svarar även för eventuella skador på eller stöld av inventarier som finns i lokalerna.

Om inte annat överenskommits åligger det hyresgästen att lämna lokalerna efter sig i samma skick som de mottogs.

  • Alla nödutgångar ska hållas fria, så att de hela tiden är framkomliga.
  • All rökning inomhus är förbjuden.
  • Hyresgästen ombesörjer själv att soporna blir borttagna.
  • Golven ska rengöras i de delar av lokalen som använts (se separat städinstruktion).
  • All belysning inomhus ska vara släckt, alla dörrar och fönster låsta/stängda och elektrisk utrustning avstängd, då hyresgästen lämnar lokalen för dagen.

Den ansvarige ledaren förbinder sig att personligen finnas på plats under den tid lokalen hyrs.

Genom sin underskrift förbinder sig hyresgästen att följa ovanstående föreskrifter.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se