Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Ardre (Ardrum på 1300-talet) har oklar tolkning. Det har sammankopplats med redskapet årder (plog). Det kan syfta på en jordbit som plöjts upp med årder – eller en naturformation som påminner om ett årder.

Ardre med dess bebyggelse är en av Gotlands mest välbevarade bygder. Exempelvis finns här flera storbyggda parstugor i två våningar från 1700- och 1800-talet.

Gunfjauns kapell är en av de mest kända fornmiljöerna i Ardre socken. Här går också att avläsa den gotländska historien från stenålder till 1800-talets utdikningar och laga skifte.

Odlingslandskapet i Ardre präglas av småskaligt åkerlandskap med hedbeten i väster och öppen lövskog i sydost. Hällmarkerna vid Russvätar har grunda sänkor som är vattenfyllda förutom en kort torrperiod under högsommaren.