Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Kontakt

Ordförande
Hasse Abrahamson
070-616 64 99
hasse.abrahamson@hotmail.com

Vice ordförande/Ledamot
Anna-Maria Lübeck Airiman
073-755 58 43
amy_rutan84@hotmail.com

Ledamot
Gunnel Häggblom
070-522 15 80
gunnelhaggblom@telia.com

Kassör/Ledamot
Ann-Catrin Höfvits
073-817 46 09
hofvits@live.com

Sekreterare/Ledamot
Kaius Zimmerl
070-660 39 99
kaizimmerl@yahoo.se

Ersättare/suppleant
Christer Rydholm
0555-410 19
sa4avs@ssa.se

Ersättare/suppleant
Zabrine Karlsson
076-400 10 21
delfiner95@hotmail.com

Uthyrare
Hasse Abrahamson
070-616 64 99
hasse.abrahamson@hotmail.com

Kontaktperson Älvenäs Park
Hasse Abrahamson
070-616 64 99
hasse.abrahamson@hotmail.com

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se