Till Riksförbundet
Gå till distrikt

HHF program i maj

Härads Hembygdsförenings program i maj

26.5 Gigambitus, ”En kontrabas och en ukuleles vedermödor”.  Genomförs i samarbete med Bygdegårdsföreningen och Scenkonst Sörmland. Härads Bygdegård kl 16.00.