Till Riksförbundet
Gå till distrikt

HHF program i april

21.4  Växtbytardag.

I Bygdegården kl 13-15 söndag 21 april.

Välkommen med dina växter som blivit för stora eller för många så kan du byta dem mot andra.

Vi säljer fika.

Välkomna!