Bakgrundsbild

Digitalt Årsmöte

Den rådande pandemin har gett oss utmaningen att hålla årsmötet digitalt (”Per Capsulum”). Du som är medlem har fått information per mail och eller post. Du kan också ha fått informationen via facebook.

Nedan finner Du länkar till dokument i pdf-format med allt som du behöver veta för att kunna ”närvara” vid årsmötet. Vi kommer inte hålla ett digitalt ”möte” via zoom-länk eller liknande utan all information som annars hade presenterats vid ett möte på bygdegården finns nu att läsa istället. Klicka på den fetade texten så länkas du till dokumentet.

  • Kallelse till årsmötet med info om hur årsmöte ”Per Capsulum” fungerar.
  • Brev om medlemskap med bland annat; Betalningsinformation
  • Revisionsberättelse. Resultat- och balansräkning kan efterfrågas endast av medlemmar hos styrelsen.
  • Bygdegårdsföreningens nya stadgar (Beslutades vid årsmötet 2020, skall bekräftas vid årsmötet 2021)
  • Verksamhetsberättelsen. Läs om vår bygdegårdsförening. Detta är ideella aktiviteter som allmänheten har tillgång till men som medlem är just Du med och bidrar. Läs om vad vi åstadkommer varje år!
  • Årsmötesprotokoll. Vårt förslag till protokoll. Här finns även valberedningens förslag. Varje år väljs deltagare till styrelsen och aktiviteter.

Vid förra årsmötet togs ett beslut om att vi skulle köra lekplatsen vidare under ett år (Det står i förra årsmötesprotokollet § 20 ). Vi vill påminna om det beslutet genom att hänvisa till förra årsmötesprotokollet (Klicka här).  Vi har vid styrelsemöten under 2020 kommit fram till beslutet att inte driva denna vidare.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se