Bakgrundsbild

Valåret 2022

Under 2022 samlas landet till valrörelse och allmänna val, en betydande del av vårt demokratiska samhälle och alla rösters lika värde.

Bygdegårdarna är viktiga mötesplatser för samtal över gränser som skapar förståelse, gemenskap och dialog. Öppna upp bygdegården och verka för det fina med vår demokrati: att vi kan mötas, diskutera våra åsikter och skapa dialog för att förändra tillsammans.

Skapa aktiviteter som uppmärksammar valåret

Uppmärksamma bygdegårdens viktiga roll för den lokala demokratin i er bygd. Bygdegården erbjuder en plats där alla är välkomna att engagera sig, olika aktiviteter kan genomföras och som drivs av bygden. Häng upp vår alldeles egna affischutställning Bygdegårdarna samlar Sverige! En utställning bestående av fyra affischer som tar upp bygdegårdsrörelsens historia, betydelse för demokratin samt bygdegården som nav i bygden. Den fjärde affischen är ett interaktivt klotterplank där besökare kan skriva ner svaret på frågan: Vad vill du fylla bygdegården med? Affischutställningen kan beställas i tryckt format (A2) från kansliet.

Läs mer om och beställ affischutställningen

Bjud in politiker

Finns det utmaningar och möjligheter i er bygd? Kan bygdegården vara en del av lösningen på dessa problem, kan bygdens möjligheter utvecklas om ni får ökade resurser eller uppdrag? Öppna en dialog och bjud in till politikersamtal eller samtal med företrädare från kommun och region.

Bjud in alla åldrar att påverka

Barn och unga uppskattar när de blir lyssnade på och bygdegården är en viktig plats att känna sig inkluderad i för alla åldrar. Låt barn och unga få ta plats i bygdegården och lära sig om demokrati på ett roligt sätt, låt dom komma med idéer och förslag till aktiviteter ni kan genomföra. Bokserien om Nora bjuder in de yngsta i samhällsdebatten genom att förklara det komplexa på ett lätt och kul vis! Serien består av fem böcker på temat, varje bok avslutas med diskussionsfrågor. Vi har tagit fram arbetsmaterialet Nora i bygdegården med ytterligare tips på samtal och aktiviteter. Ett perfekt samarbete att göra med skolor eller andra föreningar.


Demokratideklarationen

2021 skrev vi under demokratideklarationen där vi åtog oss att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Kommittén Demokratin 100 år, som hade som uppdrag av regeringen att främja demokratin under demokratiåret 2021, tog fram deklarationen och många olika aktörer inom det offentliga och civila samhället skrev under.

Förbundsordförande Per Lodenius skriver under demokratideklarationen 25 februari 2021.

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se