Bakgrundsbild

Bli föreningsutvecklare

Vill du leda föreningsutveckling inom bygdegårdsrörelsen? Vill du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i att utbilda och inspirera föreningsaktiva till att skapa inkluderande och levande föreningar?

Genom konceptet utbildning för utbildare kommer du få möjlighet att utveckla kunskaper inom föreningsutveckling och sprida kunskap om hur föreningars roll i lokalsamhället kan stärkas. Som föreningsutvecklare får du sakkunskaper med dig inom ledarskap och demokrati, samt kunskap om hur utbildningen läggs upp och genomförs på ett pedagogiskt sätt. Du får sedan ett uppdrag att utbilda lokala föreningar och inspirera till handling.

Vem kan söka?

Alla aktiva inom organisationen och medlemsorganisationer som vill stärka förutsättningarna inom bygdegårdsrörelsen och få kunskap och erfarenhet i att utbilda inom demokrati och ledarskap. Både nya och erfarna inom rörelsen är varmt välkomna!

Ansökan

Ansökningstiden har löpt ut. Vid frågor om uppdraget eller satsningen ta kontakt med verksamhetsutvecklare Sofia Ohlsson eller Elinor Metsjö.

Upplägg

Vi kommer att anta en grupp på upp till 30 personer som under 2021 får genomgå en utbildning för att bli föreningsutvecklare. Du som ansöker och blir antagen kommer att få kunskap, metoder och verktyg för att stärka och engagera föreningsaktiva. Tillsammans kommer vi att öva på upplägg och lära oss hur vi kan engagera föreningar till att skapa förändring.

Utbildningstillfälle för norra Sverige: 10–12 september, Härnösand
Utbildningstillfälle för södra Sverige: 24–26 september, Linköping

I nästa steg kommer du att hålla lokala och regionala träffar där du inspirerar föreningsaktiva inom föryngring, ledarskap och demokrati. Träffarna syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om hur vi kan skapa inkluderande och levande organisationer. Varje föreningsutvecklare åtar sig att genomföra tre träffar. Du kommer arbeta nära Studieförbundet Vuxenskolan och bidra till en långsiktig grund för det fortsatta folkbildningsarbetet.

Ersättning

Riksförbundet står för utbildning, kursmaterial, resor till och från samt uppehälle under utbildningshelgen. För de lokala och regionala utbildningsträffarna utgår fast arvode samt mil- eller reseersättning. Varje föreningsutvecklare är försäkrad genom Bygdegårdarnas Riksförbund.

Kontakt

Har du frågor, funderingar eller vill veta mer är du varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare ungdom

Elinor Metsjö

070-344 65 53

elinor.metsjo@bygdegardarna.se