Bakgrundsbild

Länstyrelser

Inom Länsstyrelserna finns investeringsmedel att sökas för bygdegårdsföreningar. Det kan exempelvis gälla upprustning av kök, utveckla utomhusmiljön eller skapa kulturleder i bygden.

Länsstyrelsen investeringsmedel:
  • Investeringar i anläggningar
  • Småskalig infrastruktur.
  • Rekreation och turism
  • Stöd till utveckling av natur och kulturmiljöer
  • Hus med kulturhistoria

Programperioden 2014-2020 avslutas successivt. Inom flera investeringsmedel kan pengar därför ha tagit slut. Tag kontakt med din länsstyrelse och hör vad som gäller.