Bakgrundsbild

Länsstyrelser

Inom Länsstyrelserna finns investeringsmedel att sökas för bygdegårdsföreningar. Det kan exempelvis gälla upprustning av kök, utveckla utomhusmiljön eller skapa kulturleder i bygden.

Länsstyrelsen investeringsmedel under förlängningsår 2021-2022:
  • Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar
  • Vandringsleder (Tillväxtverket from 2021)
  • Kommersiell service
  • Stöd till utveckling av natur och kulturmiljöer

Programperioden 2014-2020 har avslutats och 2021- 2022 blir förlängningsår innan ny programperiod startar upp 2023. Inom flera investeringsmedel kan pengar därför ha tagit slut, andra medel har fyllts på. Tag kontakt med din länsstyrelse och hör vad som gäller.