Bakgrundsbild

Landsbygdsprogrammet

Inom landsbygdsprogrammet kan finansiering sökas för olika åtgärder som bidrar till landsbygdsutveckling via Länsstyrelserna och Leader (LLU – Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden). Finansieringen söks via olika fonder: Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden och Havs- och fiskerifonden.

Nuvarande programperiod avslutas

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 är påväg att avslutas, nytt landsbygdsprogram förväntas starta upp under 2023. Under 2021-2022 kommer det ske en övergångsperiod som innebär att nuvarande Landsbygdsprogram förlängs med en övergångsbudget. Det finns fortfarande möjlighet att söka stöd genom Leader och Länsstyrelserna. Ta kontakt med er Länsstyrelse och Leaderområde för att få veta hur möjligheterna till stöd inom ert område ser ut.

Inför nästa Landsbygdsperiod startar Leaderområderna upp arbete för att skriva kommande strategier för respektive område.  Ta kontakt med Leaderområdet som ni tillhör och bidra till kommande strategiarbete. Vad vill ni se för utveckling inom er bygd?