Bakgrundsbild

Landsbygdsprogrammet

Inom landsbygdsprogrammet kan finansiering sökas för olika åtgärder som bidrar till landsbygdsutveckling via Länsstyrelserna och Leader (LLU – Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden). Finansieringen söks via olika fonder: Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden och Havs- och fiskerifonden.

Landsbygdsprogrammet förlängs 2021-2022

Under 2021-2022 kommer det ske en förlängningsperiod av landsbygdsprogrammet som innebär att nuvarande Landsbygdsprogram 2014-2020 förlängs med en övergångsbudget. Under våren 2021 tillförs medel som kan sökas genom Leader och Länsstyrelserna. Ta kontakt med er Länsstyrelse och Leaderområde för att få veta hur möjligheterna till stöd inom ert område ser ut.

Nytt landsbygdsprogram förväntas starta upp under 2023.

Inför nästa Landsbygdsperiod startar Leaderområdena upp arbete för att skriva kommande strategier för respektive område. Ta kontakt med Leaderområdet som ni tillhör och bidra till kommande strategiarbete. Vad vill ni se för utveckling inom er bygd?