Bakgrundsbild

Landsbygdsprogrammet

Inom landsbygdsprogrammet kan finansiering sökas för olika åtgärder som bidrar till landsbygdsutveckling via Länsstyrelserna och Leader (LLU – Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden). Finansieringen söks via olika fonder: Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden och Havs- och fiskerifonden.

Landsbygdsprogrammet förlängs 2021-2022

Under 2021-2022 kommer det ske en förlängningsperiod av landsbygdsprogrammet som innebär att nuvarande Landsbygdsprogram 2014-2020 förlängs med en övergångsbudget. Under våren 2021 tillförs medel som kan sökas genom Leader och Länsstyrelserna. Ta kontakt med er Länsstyrelse och Leaderområde för att få veta hur möjligheterna till stöd inom ert område ser ut.

Ny period för Landsbygdsprogrammet 2023-2027

I början av 2023 startar den nya Leaderperioden med nya Leaderområden.

Läs mer om Leader  >>