Bakgrundsbild

Vinstplan

Lottserien omfattar 4 000 000 lotter à 25 kronor. Vinstandel 40 procent – vinst på i snitt var fjärde lott. Totalt finns 989 848 vinster till ett värde av 40 000 000 kronor.

Försäljningstid för nya Landsbygdslotten är 1 juni 2020 till 31 december 2021. Sista vinstutlämningsdag är den 30 mars 2020. Vinster ej uttagna före detta datum tillfaller lotteriet.

Försäljningstid gul lott är 1 september 2019 till 30 juni 2020. Sista vinstutlämningsdag är den 30 augusti 2020. Vinster ej uttagna före detta datum tillfaller lotteriet.

Vinster med värde upp till 1 000 kronor utbetalas av ATG-ombud mot inlämnande av vinstlotten. Vinster överstigande 1 000 kronor utbetalas av Landsbygdslotten. Information finns på lottens baksida.