Bakgrundsbild

Sök medel från lotteriöverskottet

Bygdegårdarnas Riksförbund tog emot ett överskott på 2 556 731 kronor från Landsbygdslotten 2022, 1,1 miljoner av dessa kan nu söka i form av ungdomscheck och stor utvecklingscheck.

Ungdomscheck

Föreningar kan söka ungdomscheckar, totalt finns 20 checkar á 5000 kronor. Stoppdatum 28 februari 2023.

Förbundsstyrelsen har beslutat att del av överskott ska användas som sökbara ungdomscheckar för verksamhet för barn och unga. 20 föreningar kommer att beviljas ungdomscheckar á 5000 kronor.

Föreningen ansöker skriftligen via e-post till ungdomscheck@bygdegardarna.se senast 28 februari 2023. Följande uppgifter är obligatoriska:

  • Föreningens namn, adress och postadress
  • Föreningens organisationsnummer och bankgiro/postgiro eller motsvarande
  • Kontaktpersonens namn, mejladress och mobiltelefon
  • Vad som föreningen söker för samt tidsperiod för genomförande
  • Enkel budget i vilket framgår vad ungdomschecken söks för.

Förbundskansliet beslutar om tilldelning och meddelar detta på vår hemsida senast 15 mars. Beviljade checkar utbetalas till föreningarna under mars månad.

Bygdegårdarnas Riksförbunds logga ska finnas med i marknadsföringen och föreningar som beviljats ungdomscheckar ska även informera att insatsen möjliggjorts via överskott från Landsbygdslotten. Skulle verksamheten av någon anledning ställas in ska medlen återbetalas.

Stor utvecklingscheck

Föreningar kan söka stora utvecklingscheckar, minimibelopp 50000 kronor maximalt 300000 kronor. Stoppdatum 28 februari 2023.

Förbundsstyrelsen har beslutat att del av överskott ska användas som sökbara utvecklingscheckar för insatser som inte kan beviljas finansiering från annat håll. Sammanlagt ska 1 000 000 kronor används för sökbara utvecklingsmedel i storleksordningen 50 000 till 300 000 kronor per beviljat projekt. Föreningarna ska lämna in en välformulerad ansökan.

Föreningen ansöker skriftligen via e-post till utvecklingscheck@bygdegardarna.se senast 28 februari 2023. Följande uppgifter är obligatoriska:

  • Föreningens namn, adress och postadress
  • Föreningens organisationsnummer och bankgiro/postgiro eller motsvarande
  • Kontaktpersonens namn, mejladress och mobiltelefon
  • Utförlig och välformulerad beskrivning vad som föreningen söker för samt tidsperiod för genomförande
  • Budget i vilket framgår vad utvecklingschecken söks för.

Förbundsstyrelsens arbetsutskott beslutar om tilldelning och meddelar detta på vår hemsida mitten av mars 2023.

Bygdegårdarnas Riksförbunds logga ska finnas med i marknadsföringen och föreningar som beviljats utvecklingscheck ska även informera att insatsen möjliggjorts via överskott från Landsbygdslotten. Beviljade medel ska rekvireras från förbundet.

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se