Bakgrundsbild

Lotteriets överskott 2020

Landsbygdslotten är Bygdegårdarnas Riksförbunds egen skraplott. Den 2 april fick vi besked om att årets överskott är 98 137 kronor, pengar som ska användas till landsbygdsutveckling genom bygdegårdsrörelsens verksamhet. I år går hela överskottet till barn- och ungdomsaktiviteter. Föreningar och distrikt kan ansöka om att ta del av pengarna.

OBS! Ansökan är avslutad och hela överskottet från Landsbygdslotten 2020 är utbetalt.

Ungdomscheck

Alla föreningar och distrikt kan ansöka om upp till 5 000 kronor för att genomföra en aktivitet som riktar sig till barn och unga. Enligt Bygdegårdarnas Riksförbunds definition innebär det personer under 30 år.

I dessa märkliga tider behövs aktiviteter i närområdet för barn och unga ännu mer. Arrangera gärna utomhusaktiviteter och följ Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.

Ansökan

Ungdomscheckarna kommer att fördelas i två ansökningsomgångar där 50 000 kronor delas ut vid vartdera tillfälle. En omgång för sommaraktiviteter och en för höstaktiviteter.

Andra ansökningsomgången är nu stängd, sista ansökningsdag var den 15 september 2020. Besked har lämnats till alla sökande och checkarna är utbetalda.

Urval

Bygdegårdarnas Riksförbunds ungdomsråd kommer att gå igenom alla ansökningar som inkommit inom ansökningsperioden. Om det sammanlagda sökta beloppet överstiger summan som finns att fördela så kommer ungdomsrådet att göra ett urval av ansökningarna. Då kommer aktiviteter som utökar bygdegårdens befintliga barn- och ungdomsverksamhet, ökar ungas delaktighet i föreningen och/eller kan leda till långsiktig verksamhet att prioriteras.

Redovisning

Fotografera under aktiviteten och skicka in en eller flera bilder som får användas i Bygdegårdarnas Riksförbund och Landsbygdslottens kommunikation till elinor.metsjo@bygdegardarna.se. Bilderna ska skickas in senast en månad efter genomförd aktivitet.

Enligt dataskyddsförordningen har ni rätt att fotografera på era egna evenemang utan att inhämta personligt samtycke från alla individer. Däremot måste ni informera om att ni fotar till Bygdegårdarnas Riksförbund, och om någon skulle avböja att vara med på bild så ska det respekteras. Obs! Är deltagarna under 13 år behöver vårdnadshavare godkänna fotografering.

Bilder från aktiviteter som finansierades av ungdomscheckar 2019.
För mer information mejla

Verksamhetsutvecklare ungdom

Elinor Metsjö

070-344 65 53

elinor.metsjo@bygdegardarna.se